[creation site web] [creation site internet] [logiciel creation site] [Start]
[Page 4]
[Page 10]
[Page 4]
[Page 4]
[Page 4]
[Page 1]
[Page 5]
[Page 9]
[Page 13]
[Page 13]
[]
[Page 12]
[Page 3]
[Page 3]
[Page 3]
[Page 3]
[Page 1]
[Page 1]
[]
[Page 8]
[]
[]
[]

- dialoog en de-escalatie

- gelijkwaarigheid

- vertalen van posities/belangen

- procesgericht constructief

- gezamelijke eigen oplossingen

 

Contact

Winst

Persoonlijke groei:

- zelfreflectie en zelfcorrectie

- beter communiceren

- ergernis constructief uiten

Teamwinst:

- Meer begrip voor verschillen

- Betere samenwerking

Organisatiewinst:

- effectiviteit en efficiƫntie

- minder kosten, meer winst

- mensen die graag hier werken

 

Verstoorde arbeidsrelaties kosten energie, tijd, geld, gezondheid en vertrouwen.


Doorgaans lossen organisaties/mensen een conflict op door ontslag of ontkenning. Een “vlucht” of een  “vecht”-cultuur” lost “het probleem” niet op. In tegendeel, het conflict Ć«scaleert. De werksfeer, productiviteit, motivatie, interne samenhang en de klanttevredenheid lijden hieronder.


Anders kijken naar conflict, anders handelen.


Door conflict te zien als een signaal en aandacht te hebben voor de onderliggende groeibehoefte, betrek je uw medewerkers in een veranderproces. Met de hulp van een externe onafhankelijke bemiddelaar wordt de dialoog hersteld, komt er terug beweging in wat vast zat, kunnen "onaffe zaken" afgerond worden en wordt constructief naar de toekomst gekeken.


Gehoord worden en oplossingsgericht handelen


Alle betrokkenen worden gestimuleerd in hun "ownership" om zelf duurzame realiseerbare oplossingen te vinden (win-win-win).

Afspraken zijn het resultaat van een doorleefd proces en worden gedragen door alle partijen. Er is altijd winst in bewust zijn, keuzemogelijkheden en communicatieve vaardigheden. Dit alles heeft een positief effect op de werksfeer, de productiviteit en de klanttevredenheid.


Anne Geerts, erkend Bemiddelaar Sociale Zaken (FBC)

  

  

Anne Geerts 0476/898006

Methodiek

Werkgevers en werknemers; teamconflicten,

Doelgroep

Praktisch

 is een groeikans

Conflict

Bemiddelen

Mission at work!