[logiciel creation site] [creation site internet] [creation site web] [Start]
[Page 4]
[Page 10]
[Page 4]
[Page 12]
[Page 3]
[Page 3]
[Page 3]
[Page 3]
[Page 4]
[Page 4]
[Page 1]
[Page 5]
[Page 9]
[Page 13]
[Page 13]
[]
[Page 12]
[Page 3]
[Page 1]
[Page 1]
[]
[Page 8]
[]
[]

- Afgestemd op de vraag

- Interactief

- Constructief

- Oplossingsgericht

- Test mogelijk,...

- Systemische procesgericht

-

  

Resultaat

Werkwijze

Loopbaan,

werkgerelateerd vragen

Thema's zie ook training

Balans werk en privé-leven


Jouw leervraag en ontwikkelingsproces staan centraal. POP

Jouw gewenste doel zet de koers uit.


Ik steun en daag je uit in het halen van doelen, aanleren van een vaardigheid of ontwikkelen van een competentie om beter en  relaxter te kunnen werken.


Coaching is een interactief leerproces. Leren kan spannend en leuk zijn. Weerstanden worden gestretcht door onderliggende behoeften te erkennen. Feedback te geven op voorgang en successen te vieren.


Jij kent jouw leef-en werksituatie van binnenuit. Het antwoord op uw vraag is er al.


Tijdens de sessies wordt je bewuster van jouw manier van denken en handelen.  Je wordt aangesproken op jouw talent, competenties, waarden en intrinsieke motivatie.Ik stimuleer uw zelfredzaamheid en help u keuzes te maken met visie en realiteitszin.


Belangrijk is dat de oplossingen die je kiest realiseerbaar zijn en voldoen aan jouw criteria en die van de werkcontext waarin je werkt of gaat werken.


Evaluatie van jouw Persoonlijk Ontwikkelings Proces
  

- Inzicht, uitzicht, overzicht

- Verbetering in de werksituatie.

- Zelfreflectie & zelfcorrectie

- Veerkracht en vitaliteit

- Autonomie en daadkracht

- Steun en samenwerking

- ROI, Resultaat

Onderwerpen

zelfstandige, leidinggevende, CEO medewerker,  teams

Doelgroep

Praktisch

Coaching

Coaching visie

Mission at work !