[creation site internet] [creation site web] [logiciel creation site] [Start]
[Page 4]
[Page 4]
[Page 1]
[Page 5]
[Page 9]
[Page 13]
[Page 13]
[Page 10]
[Page 12]
[Page 3]
[Page 10]
[Page 4]
[Page 12]
[Page 3]
[Page 3]
[Page 3]
[Page 12]
[Page 1]
[Page 8]
[]

ASSERTIVITEIT: de weg naar succes!


"No one can make you feel inferior without your consent.”  

Eleonor Roosevelt


Op een multiple-choice-vraag kennen de meeste mensen het juiste “assertieve” antwoord. In de praktijk durven ze echter hun mening niet zeggen. Of ze zijn brutaal, of ze laten over hun grens gaan. Toch zijn er handvaten om assertiviteit te herkennen en aan te leren. Uiteraard is de onderliggende win-win-attitude een voorwaarde tot slagen.


Doel:

 • Het verschil herkennen tussen brutaal en assertief, manipulatief en subassertief.
 • Assertief omgaan met “lastige situaties”.
 • Grenzen (h)erkennen en aangeven.
 • Gesprek beginnen, leiden en afronden.


Inhoud:

 • Belang en impact van verbale & non-verbale communicatie.
 • Het verschil tussen agressief, assertief, manipulatief en subassertief
 • Hoe kom ik over? Welke impact wil ik?
 • Assertief denken-voelen-doen
 • Van ineffectief naar effectief  en pro-actief handelen.
 • Win/win attitude als voorwaarde voor assertief gedrag .
 • Grenzen (h)erkennen en aangeven.
 • Constructief kritiek uiten.
 • Omgaan met (onterechte) kritiek.
 • Assertief omgaan met lastig gedrag (situaties).
 • Waardering uiten


Methodiek:

 • Theorie ondersteunt praktijk. Interactieve aanpak
 • Korte Vragenlijst en oefeningen ter zelfreflectie
 • Oefeningen  om de impact van (lichaams)taal te ervaren.
 • Gesprekstechnieken: afstemmen, gesprek openen, leiden, afronden
 • Actief luisteren
 • Technieken uit geweldloze communicatie, DESC, R.E.T.
 • Inspelen op praktijk(voorbeelden) van cursisten met rollenspelen.


Doelgroep:

 • Maximum 12 deelnemers, bereid tot actief deelnemen. Zelfreflectie én zelfcorrectie.
 • Wacht je te lang voor je een idee uit op een vergadering? Denk je achteraf altijd aan wat je beter had gezegd of gedaan? Strijken anderen al eens de pluimen op van jouw werk? Lijken alle extra klussen op jouw bureau te belanden? Wil je iets constructiefs doen met je onvrede over de samenwerking of de werkverdeling? Wil je meer impact hebben als je iets zegt?Een gesprek afronden of inkorten? Neen zeggen zonder schuldgevoel?


Effect:

Meer zelfkennis, zelfvertrouwen en (zelf)respect. Sociaal vaardiger, betere samenwerking.


      


  

  

  

Informatie

- zelfkennis: zelfreflectie

- zelfcorrectie

- eigenwaarde en zelfvertrouwen

- impact in woord en daad

- tijdwinst

- pro-actief handelen

- constructief samenwerking

- meer werkplezier (minder stress)

Resultaat

In open aanbod: werknemers, managers en zelfstandigen

In bedrijven kan maatwerk:

vb. assertief met "lastige klanten"

vb. assertief leiding geven

Doelgroep

TRAINING

Krachtig

AUTHENTIEK

ASSERTIVITEIT

Mission at work !