[creation site internet] [creation site web] [logiciel creation site] [Start]
[Page 4]
[Page 4]
[Page 1]
[Page 5]
[Page 9]
[Page 13]
[Page 13]
[Page 10]
[Page 12]
[Page 3]
[Page 10]
[Page 4]
[Page 12]
[Page 3]
[Page 3]
[Page 3]
[Page 12]
[Page 1]
[Page 8]
[]


Weten wie je bent en wat je hier komt doen,

doet je schitteren als een ster!

MISSION STATEMENT


Beschrijft bondig waarom een organisatie bestaat, welke unieke bijdrage zij wil leveren en hoe zij dit wil doen. De ambitie van zo’n tekst is niet gering. In het beste geval is zo'n mission statement het gezamenlijk product van directeuren, managers en medewerkers.


Mission practice

Idealiter blijft uw missie eeuwig energie geven.

Voorwaarde: blijvende positieve aandacht voor kernwaarden en hun vertaalslag naar gedrag, alsook durven groeien.

Realiteit: Mensen vervreemden van "woorden" die niet leven of van waarden die door een veranderende wereld op gedragsniveau niet meer up-to-date zijn!


De Cultural Transformation Tool meet uw bedrijfscultuur. Wij helpen u de waarde(n) van uw bedrijf in kaart brengen en versterken.


De CTT meet:

- de drijfveren van uw werknmers,

- hoe de huidige cultuur van uw bedrijf nu wordt ervaren

- én wat de gewenste cultuur is.


Op basis hiervan kan effectief en efficiënt bijgestuurd worden:

- energielekken worden aangepakt

- veranderingen worden geënt op sterke funderingen

- gebruik makend van de aanwezige intrinsieke motivatie (hefboomeffect).


Indien nodig wordt een vernieuwde mission statement geformuleerd die door het hele bedrijf gedragen wordt! 


Dit meetinstrument kan eveneens gebruikt worden voor individuele coaching van leidinggevenden (al dan niet met 360°feedback), voor teamcoaching, bij fusies...

  

CTT-licentiehouder

Anne Geerts

De CTT meet de drijfveren van uw werknemers, hoe de huidige cultuur van uw bedrijf wordt ervaren én wat de gewenste cultuur is. Op basis hiervan kan effectief en efficient een vernieuwde mission statement geformuleerd worden die door het hele bedrijf gedragen wordt!

CTT voor uw bedrijf klik hier

CTT voor een zelfstandige, manager...

Cultural TRANSFORMATION TOOL

Mensen maken het bedrijf. Verandering is een constante. Meegroeien veronderstelt meer dan uiterlijke veranderingen. Transformatie komt van binnenuit en includeert mens, team en organisatie.

Visie

Presentatie

Een bezielde visie mobiliseet meteen jouw missie!

Missie zoek?

Missie

Mission at Work !