[logiciel creation site] [creation site internet] [creation site web] [Start]
[Page 4]
[Page 4]
[Page 4]
[Page 1]
[Page 3]
[Page 12]
[Page 10]
[Page 13]
[Page 9]
[Page 5]
[Page 13]
[Page 4]
[Page 12]
[Page 3]
[Page 3]
[Page 3]
[Page 12]
[Page 1]
[Page 8]
[]

  

DELEGEREN


Is één leiderschapsstijl binnen situationeel leidding geven. Leiginggevenden die de kunst van het delegeren verstaan winnen tijd, synergie en betrokkenheid. Toch hebben heel wat managers last met delegeren omdat ze niet goed weten hoe dit aan te pakken of omdat iets persoonlijks hen weerhoudt. Nochthans is delegeren voorwaarde in een lerende organisatie.


Doel:


Leren balanceren tussen los laten en controle houden.

Doelen, verantwoordelijkheden en motivaties op elkaar afstemmen.

Innerlijk leiderschap ontwikkelen en begeleiden.


Inhoud:

 • Delegeren waarom zou je?
 • Welke taken kunnen wel en welke kunnen zeker niet gedelegeerd worden?
 • Wie komt in aanmerking: waarom? wat is het effect op het team?
 • Hoe ga je tewerk in de praktijk? Stappenplan in actie!
 • Goede afspraken zijn cruciaal!
 • Eindverantwoordelijkheid:
 • Los laten in vertrouwen is niet hetzelfde als kop in het zand steken
 • Opvolgen is niet hetzelfde als controle houden
 • Klassieke valkuilen en weerstanden: Delegeren Do & Don’t
 • Ken uzelf! Wat houdt u nog tegen om te delegeren?
 • R.E.T.-uzelf waar nodig: techniek voor self-coaching!
 • Evalueer ook uw rol  in dit geheel en leer bij.

-     Wat bedoelt u met: “verantwoordelijkheid” , “aansprakelijkheid” , “bevoegdheid”.

-    Komaf maken met alle excusen om tegen beter weten in zelf controle te houden


Methodiek

De theorie wordt direct toegepast. U gebruikt uw werkrealiteit als casus. U gaat stapsgewijs aan de slag. U wordt gecoacht in het balans houden tussen los laten en controle houden op een constructieve manier.


Doelgroep:

Kleine groep managers die echt aan delegeren toe zijn of het al doen en niet het resultaat hebben dat ze willen. Duur van beide bijeenkomsten afhankelijk van de groepsgrootte. Bereid tot zelfreflectie en zelfcorrectie waar nodig.

  

1 dag + namiddag (terugkom) of coaching individueel.

- of als namiddag aansluitend bij een dag time management

- of als onderdeel situationeel leiderschap

Informatie

- tijdwinst & rust

- verantwoordelijkheidszin

- productiviteit stijgt

- los laten in vertrouwen

Resultaat

Kleine groep managers die eigen casus inbrengen. Bereid tot zelfreflectie en zelfcorrectie waar nodig.

Doelgroep

Training

Delegeren

  

Delegeren

Mission at work!