[logiciel creation site] [creation site internet] [creation site web] [Start]
[Page 4]
[Page 4]
[Page 1]
[Page 5]
[Page 9]
[Page 13]
[Page 13]
[Page 10]
[Page 12]
[Page 3]
[Page 10]
[Page 4]
[Page 12]
[Page 3]
[Page 3]
[Page 3]
[Page 12]
[Page 1]
[Page 8]
[]


COMMUNICATIE als middel tot VERBINDEN en RESULTAAT halen.


De manier waarop we communiceren heeft grote invloed op de kwaliteit van onze (werk)relaties. Vaak communiceren we niet wat we verlangen, laten kansen voorbij gaan, of stevenen blindelings op ons doel af. Deze duidelijkheid blijkt hard en mist hart. Toch kunnen beiden samen gaan.

Vertrouwen ontstaan als we verantwoordelijkheid nemen (voor eigen denken, voelen en doen), verzoeken in plaats van eisen en open blijven voor verschil (in belangen, behoeften, gesuggereerde oplossingen). Onderhandelen vanuit een win-win-attitude nodigt collega's/medewerkers/klanten uit om mee te werken aan een realistisch en duurzaam resultaat.

 

 

Doel:

Deze training biedt leidinggevenden  inzicht en handvaten om verbindend te communiceren zodat medewerkers en collega's en bazen voelen dat je wil samenwerken. Na deze training weet je hoe een "strijd" om te buigen naar een constructief gesprek.


Inhoud:

 • Helder krijgen van eigen gedachten, gevoelens en handelen
 • Innerlijk leiderschap: verantwoording nemen voor
 • Bewust zijn van intenties, behoeften, gedrag en effect
 • Projecties terugnemen en leren waarnemen
 • Uitdrukken wat je echt wil vanuit verlangen/behoefte ipv vanuit kritiek
 • Een verzoek is geen eis, anderen hebben ook behoeften
 • Leren luisteren naar onderliggende behoeften bij jezelf en anderen
 • Leren onderhandelen over win-win-oplossingen
 • Observatie onderscheiden van interpretatie
 • Beseffen dat al wat je zegt door eigen behoeften gekleurd wordt
 • Leren hoe feedback respectvol en waardevol kan zijn
 • Samenwerken ipv tegenwerken
 • Inzage en transformatie van wat ons weerhoudt van ware verbinding: Traceren van diepliggende oordelen, gedachten, aannames, … die ontstaan vanuit onze opvoeding, systemische achtergrond, cultuur en wereld van waaruit we leven.
 • Emotionle chantage herkennen en ontmijnen.


   


Tools en methodiek

  

 • We werken met het gedachtengoed van Geweldloze of verbindende communicatie van Marshall Rosenberg, lopen het communicatiestraatje
 • mindfulness én lichaamsbewustzijn en contactbewustzijn (Gestalt),
 • beperkende gedachten ombuigen in bevrijdend denken en handelen (R.E.T. en NLP)
 • Inter-actiefToepassingsgebieden:

 • persoonlijke ontwikkeling
 • functioneringsgesprekken, coaching, begeleiding…
 • samenwerkingsverbanden, teambuilding,…
 • persoonlijk, groepen, organisaties


  

  Anne Geerts

  zelfstandig trainer en coach sinds '94

  0476/898006

Informatie

 • Leidraad communicatie
 • Ownership-innerlijk leiderschap
 • Vertrouwen in jezelf en anderen
 • Emotionele intelligentie
 • Integriteit en geloofwaardigheid
 • Persoonlijke motivatie (h)erkennen
 • Motiveren tot samenwerken

  

Resultaat

Leidinggevenden

Teams

Medewerkers

bereid tot:

- zelfreflectie

- innerlijk leiderschap

- contact maken met gevoelens

- feeback geven/ontvangen

- inzicht in en respect voor verschil

- verantwoordelijkheid nemen voor

   eigen groeitraject

- indien nodig extra coaching-sessies

   te nemen.

  

Doelgroep

Presentatie

Samen Sterk:

Together  Each Accomplish More.

VERBINDEN

Verbinden

Mission at work !