[creation site internet] [logiciel creation site] [creation site web] [Start]
[Page 4]
[Page 4]
[Page 1]
[Page 5]
[Page 9]
[Page 13]
[Page 13]
[Page 10]
[Page 12]
[Page 3]
[Page 10]
[Page 4]
[Page 12]
[Page 3]
[Page 3]
[Page 3]
[Page 12]
[Page 1]
[Page 8]
[]

Doelstelling:


U houdt overzicht, stelt de juiste prioriteiten, realiseert uw doelen binnen de vooropgestelde deadlines. Uw planning ligt u(w persoonlijkheid), is tegelijk efficiënt én afgestemd op de eisen van uw (werk)realiteit. U houdt een gezonde balans tussen actie/ontspanning, denken/doen. U gaat realistisch om met tijdrovers en energievreters. U ervaart minder stress, voldoende orde én vooral meer plezier in werken. U bent bewust van uw gebruik van tijd en energie. Kortom:U werkt effectief & efficiënt met visie en realiteitszin. Onze aanpak houdt rekening met uw persoonlijkheid én uw werkrealiteit!


Inhoud:

 • Tijd en (werk)realiteit.

 • Analyse: welke factoren beïnvloeden? Wat heb ik in de hand?
 • Effectiviteit: de juiste dingen doen

  • Overzicht resultaatgebieden

  • Doelen stellen op lange en korte termijn: rationeel én intuïtief

  • Prioriteiten stellen

  • SMART- actie plannen

 • Efficiëntie: op de juiste wijze (energie/geld/middelen... slim inzetten)
  • Agendabeheer:  planning, cadans in de Takenhiërarchie

  • Externe  & Interne Tijdrovers ontmantelen: Tips & acties

  • Stop stress en zelf sabotage

  • Ken jezelf en de impact van jouw brein op uw werkwijze

  • Slim werk structureren en handige (technische) tools


Methodiek:

 • Praktijkgericht:Theorie (25%) wordt direct in de praktijk (75%) omgezet.

 • Interactief : vragen stellen, leren van elkanders sterktes en valkuilen.

 • Logboekoefening: Vooraf te maken opdracht voor alle deelnemers!!

 • Logboekanalyse, diverse oefeningen, vragenlijsten, SMART doelen stellen

 • Persoonlijk leerdoel omzetten in actieplan. (Zelf)evaluatie op einde cursus.

 • Oefenen in assertief neen zeggen of delegeren of hulp/info vragen.

 • Energieke tussendoortjes: beweging, relaxatie…Wie moe is denkt/werkt traag!


  

- productiviteit neelt toe

- meer werkplezier

- orde op zaken,

- minder overuren

- less stress

- tijd voor samenwerking,

- energie voor ontwikkelen/leren

Resultaat

- ondernemers

- leidingevenden

- teams

- medewerkers

  

Doelgroep

Training


CRUCIAL

Timing is...

Timemanagement

Mission at work !