Start
Page 4
Page 10
Page 10
Page 4
Page 4
Page 1
Page 5
Page 9
Page 13
Page 13

Page 12
Page 3
Page 3
Page 3
Page 3
Page 3
Page 3
Page 1
Page 1
Page 8
Mission at work!

Bemiddelen

Conflict

 is een groeikans

Praktisch

Doelgroep

Werkgevers en werknemers; teamconflicten,

Methodiek

Anne Geerts 0476/898006

  

 

Verstoorde arbeidsrelaties kosten energie, tijd, geld, gezondheid en vertrouwen.


Doorgaans lossen organisaties/mensen een conflict op door ontslag of ontkenning. Een “vlucht” of een  “vecht”-cultuur” lost “het probleem” niet op. In tegendeel, het conflict Ć«scaleert. De werksfeer, productiviteit, motivatie, interne samenhang en de klanttevredenheid lijden hieronder.


Anders kijken naar conflict, anders handelen.


Door conflict te zien als een signaal en aandacht te hebben voor de onderliggende groeibehoefte, betrek je uw medewerkers in een veranderproces. Met de hulp van een externe onafhankelijke bemiddelaar wordt de dialoog hersteld, komt er terug beweging in wat vast zat, kunnen "onaffe zaken" afgerond worden en wordt constructief naar de toekomst gekeken.


Gehoord worden en oplossingsgericht handelen


Alle betrokkenen worden gestimuleerd in hun "ownership" om zelf duurzame realiseerbare oplossingen te vinden (win-win-win).

Afspraken zijn het resultaat van een doorleefd proces en worden gedragen door alle partijen. Er is altijd winst in bewust zijn, keuzemogelijkheden en communicatieve vaardigheden. Dit alles heeft een positief effect op de werksfeer, de productiviteit en de klanttevredenheid.


Anne Geerts, erkend Bemiddelaar Sociale Zaken (FBC)

  

Persoonlijke groei:

- zelfreflectie en zelfcorrectie

- beter communiceren

- ergernis constructief uiten

Teamwinst:

- Meer begrip voor verschillen

- Betere samenwerking

Organisatiewinst:

- effectiviteit en efficiƫntie

- minder kosten, meer winst

- mensen die graag hier werken

Winst

Contact

- dialoog en de-escalatie

- gelijkwaarigheid

- vertalen van posities/belangen

- procesgericht constructief

- gezamelijke eigen oplossingen