Start
Page 4
Page 10
Page 10
Page 4
Page 4
Page 1
Page 5
Page 9
Page 13
Page 13

Page 12
Page 3
Page 3
Page 3
Page 3
Page 3
Page 3
Page 1
Page 1
Page 8Page 2
Page 1
Page 10

Mission at work

MISSION at WORK

HOME

AANBOD

TRAINING

COACHING

Individueel of in team, kort of traject. Loopbaancoaching via samenwerking met  VDAB-erkend centrum.

ORGANISATIECULTUUR

Waardengedreven ondernemen meten met de Cultural Tansformation Tool.

MISSION  AT  WORK:  UW  VISIE  in  ACTIE!


Hoe u zaken realiseert met uw medewerkers, collega's, klanten en leveranciers, maakt u tot wie u bent op de markt. Het Nieuwe Ondernemen verbindt 360┬░ vanuit waarden, eigenheid en bereidheid tot samen resultaat halen.


Missionatwork faciliteert, coacht en bemiddelt met oog voor:


- mens: innerlijk leiderschap, intrinsieke motivatie/bezieling, talent,

            emotionele en sociale intelligentie, lijfelijk weten,

            effectiviteit en effici├źntie, daadkracht, vitaliteit en veerkracht


- team: respect voor diversiteit, verantwoordelijkheid, support,...

            verbindend communiceren, resultaatgericht samen werken.


- organisatie:

           uw visie en missie helder krijgen, werken aan een bedrijfscultuur

           die (uit)gedragen wordt door alle medewerkers.


- klanten/leveranciers/maatschappij/natuur/wereld

          

 

Alles is met elkaar verbonden en in mijn aanpak zie ik mensen niet los van elkaar (team) en hun omgeving (organisatie/wereld). Evenmin zie ik een hoofd los van een lijf, of denken los van voelen, of functioneren los van zingeving/purpose.


ReferentiesKlanten vertellen    
  

- Communicatie

- Effectiviteit

- Leiderschap

- Stress & burn-out preventie

- Timemanagement

- e.a.

BODY & Movement

impact van lichaamstaal, bodyrelease, e-motions, beweging motiveert

BEMIDDELING

conflict als groeikans voor alle betrokkenen, ook bij ontslag, pestgedrag...