Start
Page 4
Page 10
Page 10
Page 4
Page 4
Page 1
Page 5
Page 9
Page 13
Page 13

Page 12
Page 3
Page 3
Page 3
Page 3
Page 3
Page 3
Page 1
Page 1
Page 8Mission at work !

Conflicthantering

Conflict

als groeikans

Conflicthantering

Doelgroep

Werknemers, zelfstandigen, leidinggevenden... die bereid zijn om te groeien in respectvol omgaan met zichzelf en anderen.

Resultaat

- bewust over eigen impact

- sterker in onderhandelen

- emotioneel vaardig (zelfsturing en omgaan met emoties van anderen)

- meer zelfvertrouwen en integriteit

Informatie

 max. 12 mensen

2 dagen

eigen casus wordt ingebracht

Doel:


Bewust worden van de eigen positie en communicatiestijl in een conflict. Realistisch kijken naar gewicht van belangen, de relaties met de tegenpartij

Conflictanalyse kunnen maken: soort, fase, gevolgen, mogelijkheden, groeikansen. Confrontaties conflictvrij houden. Oplossingen zoeken vanuit een win/win attitude.

          

Inhoud:


Methodiek:


Doelgroep:


Duur: