Start
Page 4
Page 10
Page 10
Page 4
Page 4
Page 1
Page 5
Page 9
Page 13
Page 13

Page 12
Page 3
Page 3
Page 3
Page 3
Page 3
Page 3
Page 1
Page 1
Page 8Mission at work!

Delegeren

Delegeren

  

Training

Doelgroep

Kleine groep managers die eigen casus inbrengen. Bereid tot zelfreflectie en zelfcorrectie waar nodig.

Resultaat

- tijdwinst & rust

- verantwoordelijkheidszin

- productiviteit stijgt

- los laten in vertrouwen

Informatie

1 dag + namiddag (terugkom) of coaching individueel.

- of als namiddag aansluitend bij een dag time management

- of als onderdeel situationeel leiderschap

DELEGEREN


Is één leiderschapsstijl binnen situationeel leidding geven. Leiginggevenden die de kunst van het delegeren verstaan winnen tijd, synergie en betrokkenheid. Toch hebben heel wat managers last met delegeren omdat ze niet goed weten hoe dit aan te pakken of omdat iets persoonlijks hen weerhoudt. Nochthans is delegeren voorwaarde in een lerende organisatie.


Doel:


Leren balanceren tussen los laten en controle houden.

Doelen, verantwoordelijkheden en motivaties op elkaar afstemmen.

Innerlijk leiderschap ontwikkelen en begeleiden.


Inhoud:

-     Wat bedoelt u met: “verantwoordelijkheid” , “aansprakelijkheid” , “bevoegdheid”.

-    Komaf maken met alle excusen om tegen beter weten in zelf controle te houden


Methodiek

De theorie wordt direct toegepast. U gebruikt uw werkrealiteit als casus. U gaat stapsgewijs aan de slag. U wordt gecoacht in het balans houden tussen los laten en controle houden op een constructieve manier.


Doelgroep:

Kleine groep managers die echt aan delegeren toe zijn of het al doen en niet het resultaat hebben dat ze willen. Duur van beide bijeenkomsten afhankelijk van de groepsgrootte. Bereid tot zelfreflectie en zelfcorrectie waar nodig.