Start
Page 4
Page 10
Page 10
Page 4
Page 4
Page 1
Page 5
Page 9
Page 13
Page 13

Page 12
Page 3
Page 3
Page 3
Page 3
Page 3
Page 3
Page 1
Page 1
Page 8Mission at work !

Motivatie

Motivatie

Wat mensen beweegt en in beweging houdt!

Presentatie

Doelgroep

Leidinggevenden bereid tot inbreng van eigen casus.

Resultaat

Inzicht in eigen functioneren

inzicht in effect van uw leiderschapstijl op uw team

handvatten om motiverend gesprekken te voeren

MOTIVEREN als (kern)kracht voor Situationeel Leiding geven.


Leiding geven aan mensen vraagt niet alleen inzicht in zaken doen. Om resultaten te  behalen heeft u competente mensen nodig die bereid zijn tot samenwerken.  Medewerkers zijn effectief  én loyaal als ze weten wat u van hen verwacht én voelen dat ze vertrouwd worden.  Dit  vereist behalve resultaatgerichte visie heel wat communicatieve vaardigheden én inzicht in wat mensen drijft om te doen wat ze doen. En als leidinggevende  ben je ook bewust van jouw eigen impact op de sterktes en zwaktes van uw team.

 

Doel:

Deze training biedt leidinggevenden  inzicht en handvaten om te weten:

1) WAT u best doet in welke situatie

2) WIE u best aanspreekt.  Analyse situatie.

3) WAAROM u doet wat u doet. Waarote leidt dit?

4) WANNEER u best handelt of niet. Balans: actie en rust, daadkracht en vertrouwen.

5) HOE u dat kunt invullen om  succes te boeken. Implementatie oplossing.

6) WAAR u tijd maakt voor Vieren van succes,


Inhoud:

Huidige stand van zaken versus gewenste situatie: focus?

Wat houdt leidinggeven voor u(w organisatie) in?

Wat verwacht u(w organisatie) van uw medewerkers?

Kernkwadrant en onderliggende drijfveren:

Begrijpen en toepassen van een kernkwadrant volgens Daniel Ofman.

Bewust worden van eigen kwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën. En  van het effect hiervan in de (werk)realiteit.

Inzicht in (eigen) drijfveren tot (in)effectief handelen. Hoe bijsturen?

Eigenheid en leiderschapsstijl:

Hoe beïnvloedt uw kernkwadrant uw leiderschapsstijl?

Hoe kan u motiverend bijsturen?

Werkrealiteit en rendement:

Hoe effectief is uw leiderschapstijl in uw huidige organisatie/werkrealiteit?

Is er een evolutie nodig?

Hoe uitdagingen omzetten in actie? SMART handelen om groei te bevorderen

Motiverend/coachend leiding geven aan een team:

Hoe keuzemomenten benutten om van reactief naar proactief handelen te gaan.

Herkennen en transformeren van weerstanden tot groei.

Hoe constructief feedback geven op ineffectief handelen.?

Hoe groeikansen detecteren in de (impliciete) feedback  uw medewerker?

Hoe kan u deze inzichten gebruiken om conflicten op te lossen, bij bemiddeling, coaching, functioneringsgesprekken…Doelgroep:

Voor leidinggevenden die bereid zijn tot zelfreflectie en zelfcorrectie zodat niet alleen zijzelf maar hun team én organisatie kan groeien naar meer effectiviteit en efficiëntie. In het bijzonder voor wie coachen, aansturen en inspireren van medewerkers als een uitdaging ziet.


Tijd:

2 dagen


Begeleiding:

Anne Geerts, zelfstandig trainer & coach (sinds 1994)


Toepassingsgebieden: