Start
Page 4
Page 10
Page 10
Page 4
Page 4
Page 1
Page 5
Page 9
Page 13
Page 13

Page 12
Page 3
Page 3
Page 3
Page 3
Page 3
Page 3
Page 1
Page 1
Page 8Mission at work !

Coaching visie

Coaching

investeer in wat jou toekomt

Praktisch

Doelgroep

zelfstandige, leidinggevende, CEO medewerker,  teams

Onderwerpen

- Inzicht, uitzicht, overzicht

- Verbetering in de werksituatie.

- Zelfreflectie & zelfcorrectie

- Veerkracht en vitaliteit

- Autonomie en daadkracht

- Steun en samenwerking

- ROI, Resultaat

Jouw hulpvraag en ontwikkelingsproces staan centraal. Je ont-POP-t

Jouw gewenste doel zet de koers uit.


Ik steun en daag je uit in het halen van doelen, aanleren van een vaardigheid of ontwikkelen van een competentie.


Coaching is een interactief leerproces. Leren kan spannend en leuk zijn. Weerstanden worden getransformeerd door onderliggende behoeften te erkennen, feedback te krijgen op voortgang en door (kleine) successen te vieren.


Jij kent jouw leef-en werksituatie van binnenuit. Het antwoord op uw vraag is er al.


Tijdens de sessies wordt je bewuster van jouw manier van denken en handelen.  Je wordt aangesproken op jouw talent, competenties, waarden en intrinsieke motivatie. Je zet ze in voor jouw nieuwe doel.


Ik stimuleer zelfredzaamheid en help keuzes te maken met visie en realiteitszin.


Belangrijk is dat de oplossingen die jij kiest voldoen aan jouw criteria, zielewens incluis, en dat ze matchen met de werkcontext waarin je werkt of gaat werken.


Jouw Persoonlijk Ontwikkelings Proces krijgt vorm in jouw Persoonlijk Actieplan.


Maak gebruik van uw VDABloopbaancheques via mijn samenwerking met School4Power een door VDAB erkend loopbaancentrum.


Meld je aan per mail annegeerts@missionatwork.be of bel mij 0476/898006 voor meer info over onze werkwijze en de aanvraagprocedure.

Loopbaancoaching met VDABcheques voor alle werkgerelateerd vragen

Balans werk en privé-leven

Werkwijze

Resultaat

- Afgestemd op de vraag

- Interactief

- Constructief

- Oplossingsgericht

- Test mogelijk,...

- Systemische procesgericht

-