Start
Page 4
Page 10
Page 10
Page 4
Page 4
Page 1
Page 5
Page 9
Page 13
Page 13

Page 12
Page 3
Page 3
Page 3
Page 3
Page 3
Page 3
Page 1
Page 1
Page 8Mission at work !

ASSERTIVITEIT

AUTHENTIEK

Krachtig

TRAINING

Doelgroep

In open aanbod: werknemers, managers en zelfstandigen

In bedrijven kan maatwerk:

vb. assertief met "lastige klanten"

vb. assertief leiding geven

Resultaat

- zelfkennis: zelfreflectie

- zelfcorrectie

- eigenwaarde en zelfvertrouwen

- impact in woord en daad

- tijdwinst

- pro-actief handelen

- constructief samenwerking

- meer werkplezier (minder stress)

Informatie

  

  

ASSERTIVITEIT: de weg naar succes!


"No one can make you feel inferior without your consent.”  

Eleonor Roosevelt


Op een multiple-choice-vraag kennen de meeste mensen het juiste “assertieve” antwoord. In de praktijk durven ze echter hun mening niet zeggen. Of ze zijn brutaal, of ze laten over hun grens gaan. Toch zijn er handvaten om assertiviteit te herkennen en aan te leren. Uiteraard is de onderliggende win-win-attitude een voorwaarde tot slagen.


Doel:


Inhoud:


Methodiek:


Doelgroep:


Effect:

Meer zelfkennis, zelfvertrouwen en (zelf)respect. Sociaal vaardiger, betere samenwerking.