Start
Page 4
Page 10

Page 4
Page 4
Page 1
Page 5
Page 9
Page 13
Page 13

Page 12
Page 3
Page 3
Page 3
Page 3
Page 3
Page 3
Page 1
Page 1
Page 8Mission at Work !

Missie

Missie zoek?

Een bezielde visie mobiliseet meteen jouw missie!

Presentatie

Visie

Mensen maken het bedrijf. Verandering is een constante. Meegroeien veronderstelt meer dan uiterlijke veranderingen. Transformatie komt van binnenuit en includeert mens, team en organisatie.

Cultural TRANSFORMATION TOOL

De CTT meet de drijfveren van uw werknemers, hoe de huidige cultuur van uw bedrijf wordt ervaren én wat de gewenste cultuur is. Op basis hiervan kan effectief en efficient een vernieuwde mission statement geformuleerd worden die door het hele bedrijf gedragen wordt!

CTT voor uw bedrijf klik hier

CTT voor een zelfstandige, manager...

Anne Geerts

CTT-licentiehouder

MISSION STATEMENT


Beschrijft bondig waarom een organisatie bestaat, welke unieke bijdrage zij wil leveren en hoe zij dit wil doen. De ambitie van zo’n tekst is niet gering. In het beste geval is zo'n mission statement het gezamenlijk product van directeuren, managers en medewerkers.


Mission practice

Idealiter blijft uw missie eeuwig energie geven.

Voorwaarde: blijvende positieve aandacht voor kernwaarden en hun vertaalslag naar gedrag, alsook durven groeien.

Realiteit: Mensen vervreemden van "woorden" die niet leven of van waarden die door een veranderende wereld op gedragsniveau niet meer up-to-date zijn!


De Cultural Transformation Tool meet uw bedrijfscultuur. Wij helpen u de waarde(n) van uw bedrijf in kaart brengen en versterken.


De CTT meet:

- de drijfveren van uw werknmers,

- hoe de huidige cultuur van uw bedrijf nu wordt ervaren

- én wat de gewenste cultuur is.


Op basis hiervan kan effectief en efficiënt bijgestuurd worden:

- energielekken worden aangepakt

- veranderingen worden geënt op sterke funderingen

- gebruik makend van de aanwezige intrinsieke motivatie (hefboomeffect).


Indien nodig wordt een vernieuwde mission statement geformuleerd die door het hele bedrijf gedragen wordt! 


Dit meetinstrument kan eveneens gebruikt worden voor individuele coaching van leidinggevenden (al dan niet met 360°feedback), voor teamcoaching, bij fusies...

  


Weten wie je bent en wat je hier komt doen,

doet je schitteren als een ster!